Stellaire holostée

Stellaria holostea  L.

Stellaire holostée, Stellaria holostea L.

Nom provençal :
Grame-flouri,
Esteleto

CARYOPHYLLACEAE

Stellaire holostée, Stellaria holostea L.